Merací systém NEULOG

Merací systém NEULOG

Meracie senzory NeuLog™ predstavujú moderný didaktický systém na vyučovanie fyziky, chémie a biológie.

Meracie senzory NEULOG

Senzorika NeuLog

Senzory NeuLog predstavujú rad modulárnych senzorov, ktoré v sebe obsahujú ako prístrojovú, tak aj pamäťovú jednotku, čím sa stáva nezávislým pri meraní a ukladaní dát. Počítač či iná zobrazovacia jednotka slúži na záznam, spracovanie a ďalšie využitie dát, ktoré je možné z jednotlivých senzorov online alebo off-line exportovať.
 
Užívateľ môže merať bez pripojenia k zbernici dát (dataloggeru) alebo iného dátového interface. Experimenty je možné uskutočňovať v laboratóriu aj v prírode po dobu až 31 dní.
 
Meranie spustíte jednoduchým zostavením batérie a senzora k sebe za podmienok, ktoré je možné prednastaviť (napr. čas merania, vzorkovacia rýchlosť,..). Prenos dát môže prebiehať na digitálnom zobrazovacom displeji, grafickom zobrazovacom displeji, tablete, smartfóne alebo na počítači.
 

Senzory sú prepájané do seba, tým odpadajú spleti káblov, prepojovanie konektorov, zapínanie a vypínanie rôznych zberníc, pri experimente sa venujete iba nastaveniu a priebehu merania. Prenos dát môže prebiehať aj bezdrôtovo pomocou rádiového modulu alebo pomocou Wi-Fi modulu.

Senzory NeuLog

Predstavujú rad modulárnych senzorov, ktoré v sebe obsahujú ako prístrojovú, tak aj pamäťovú jednotku, čím sa stáva nezávislým pri meraní a ukladaní dát. Počítač či iná zobrazovacia jednotka slúži na záznam, spracovanie a ďalšie využitie dát, ktoré je možné z jednotlivých senzorov online alebo off-line exportovať.
 
Užívateľ môže merať bez pripojenia k zbernici dát (dataloggeru) alebo iného dátového interface. Experimenty je možné uskutočňovať v laboratóriu aj v prírode po dobu až 31 dní.
 
Meranie spustíte jednoduchým zostavením batérie a senzora k sebe za podmienok, ktoré je možné prednastaviť (napr. čas merania, vzorkovacia rýchlosť,..). Prenos dát môže prebiehať na digitálnom zobrazovacom displeji, grafickom zobrazovacom displeji, tablete, smartfóne alebo na počítači.
 
Senzory sú prepájané do seba, tým odpadajú spleti káblov, prepojovanie konektorov, zapínanie a vypínanie rôznych zberníc, pri experimente sa venujete iba nastaveniu a priebehu merania. Prenos dát môže prebiehať aj bezdrôtovo pomocou rádiového modulu alebo pomocou Wi-Fi modulu.
 
VLASTNOSTI SYSTÉMU:
 
  • Posiela dáta v digitálnej forme do zobrazovacej jednotky alebo počítača či tabletu
  • Ukladá zároveň až 5 experimentov vo svojej pamäti
  • Kalibrácia jednoduchým stlačením tlačidla
  • Rozsah meraných veličín a merítko výstupov v nastavení softvéru
  • Možnosť experimentálnej práce bez nutnosti pripojenia k počítaču
  • Automatické ukladanie dát v senzoroch s možnosťou priebežného výstupu
  • Off-line export dát do zobrazovacej jednotky alebo počítača
  • Prevádza merané parametre do procesných hodnôt (°C, Lux, dB, mA, V, atď.)​

Aktuality

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím